" Government e-Service Solutions "

   ให้บริการออกแบบและพัฒนาระบบศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จแบบออนไลน์ (Online One Stop Service) แบบครบวงจร (Digital Front Office Process to Back Office Process) โดยมีประสบการณ์ออกแบบและพัฒนาระบบที่ใช้งานในหน่วยงานภาครัฐที่มีขนาดใหญ่ มีความซับซ้อน

ต้องบูรณาการข้อมูลและระบบกับหลายๆ หน่วยงาน ตลอดจนรองรับปริมาณผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก • ออกแบบและพัฒนา Application ที่สามารถใช้งานได้ทุก Platform (Desktop, Smart Phone, Tablet)
 • ออกแบบและติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความปลอดภัย
 • ออกแบบและพัฒนาระบบเพื่อบูรณาการข้อมูลระหว่างระบบที่เกี่ยวข้อง
 • ออกแบบและพัฒนาระบบรองรับการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
 • ออกแบบและพัฒนาระบบรองรับเทคโนโลยีเฉพาะด้าน อาทิ Face Recognition, OCR, การเชื่อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เฉพาะทาง เป็นต้น
 • พัฒนาระบบรองรับ PDPA
 • พัฒนาระบบสำรองข้อมูล และ Site สำรอง รวมถึงการจัดทำแผน BCP
 • ให้บริการ DR Site กรณี Site หลักใช้งานไม่ได้ชั่วคราว
 • ให้บริการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่การป้องกันเพื่อไม่ให้ระบบเกิดปัญหา การช่วยแก้ไขปัญหาทั้งด้านเทคนิคและสนับสนุนดูแลผู้ใช้งานตลอดอายุสัญญาตามกระบวนการสนับสนุนการใช้งานที่มีมาตรฐานสากล
 • สนับสนุนการใช้งานหลังจากส่งมอบงาน เพื่อให้ผู้ใช้งานมีความเข้าใจในการใช้งานระบบ และผลักดันให้ระบบสามารถใช้งานได้จริง
 • ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้งานระบบ
 • บำรุงรักษาระบบหลังจากส่งมอบงาน เพื่อให้ระบบมีความพร้อมใช้งานเสมอ
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy