ตำแหน่งงานว่าง

Junior System Analyst

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : บ.วีพีแอดวานซ์ จำกัด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และ Work from anywhere
เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 25,000 บาท
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์, วันนักขัตฤกษ์
เวลาทำงาน : 9:00-18:00 น.
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ประชุมเพื่อเก็บ requirement หรือความต้องการกับลูกค้า
2. รวบรวมความต้องการของระบบ วิเคราะห์และออกแบบระบบ
3. นำเสนอผลงานที่ได้ออกแบบให้กับลูกค้าและทีมงาน
4. จัดทำเอกสารที่เกียวข้องกับโครงการ เช่น
    4.1 จัดทำ slide presentation เตรียมงานก่อนไปทำเสนองาน
    4.2 จดรายงานการประชุม
    4.3 จัดทำเอกสารกระบวนการทำงานของระบบ
    4.4 จัดทำเอกสาร System Requirement Specification
    4.5 ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
5. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 22 - 30
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. ประสบการณ์ 0 - 2 ปี หรือมากกว่า
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือ โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
3.สามารถปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับจากผู้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี
4.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
5.มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้น มีความคิดที่เป็นระบบ เรียนรู้เร็ว สามารถทำงานเป็นทีมได้
6.มีความคิดสร้างสรรค์
7.สามารถจัดทำ Prototype ต้นแบบของระบบ เช่น Adobe XD, Figma, Webflow สามารถออกแบบ UX/UI และสามารถออกแบบและทำ ER Diagram ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
- ค่าทำงานล่วงเวลา (เบี้ยเลี้ยง)
- ประกันสังคม (Social Security)
- ประกันกลุ่ม (AIA)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund)
- ตรวจสุขภาพประจำปี (Yearly Checkup)
- สัมมนา/ทริปท่องเที่ยวประจำปี (ในประเทศและต่างประเทศ)
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี (Holiday)
- โบนัสประจำปี ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท (Bonus upon turnover)
- ปรับเงินเดือนประจำปี (Salary upon performance)
- ฝึกอบรมเพิ่มทักษะในวิชาชีพ (Training)
- เงินช่วยซื้อโน๊ตบุ๊คและอุปกรณ์การทำงาน
- เงินทีมประจำไตรมาส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท)
- เบี้ยขยันประจำเดือน (ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด)
- กิจกรรมนันทนาการต่างๆ เช่น เล่นกีฬา, Team Gathering

วิธีการรับสมัครงาน
1.กรอกข้อมูลการสมัครงานผ่านลิงค์ ด้านล่างนี้ค่ะ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5Kr0VEXPgoCYgPzOanJ0jD80GjGstz7i0_vcypK30tr7dfA/viewform
2.Resume
3.Transcript (ใบรับรองผลการศึกษา) 
4.คลิปวีดีโอแนะนำตัวเบื้องต้นที่ใช้ในการสัมภาษณ์งาน (ความยาวไม่เกิน 5 นาที)
5.เซ็นชื่อในไฟล์หนังสือขอความยินยอม ให้เจ้าของข้อมูลรับทราบในการเปิดเผยข้อมูลการสมัครงานให้กับบริษัท (Download หนังสือยินยอม ก่อนสมัครงาน_VP.pdf)

ข้อมูลติดต่อ
คุณสิริลักษณ์ น้อยรังษี
VP Advance Co.,Ltd.
204-204/1 ถ. วิสุทธิกษัตริย์ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10200 ประเทศไทย
โทร. : 022827766, 0936624951
email: hrinfo@vpadvance.com

Programmer (Urgent)

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : บ.วีพีแอดวานซ์ จำกัด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และ Work from anywhere
เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 30,000
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์, วันนักขัตฤกษ์
เวลาทำงาน : 9:00-18:00 น.
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.เขียนและพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Python, PostgreSQL, Node.js, PHP , PL/SQL , HTML/CSS, JavaScript รวมถึง ทดสอบการใช้งาน และแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมได้
2.สามารถวิเคราะห์ผลกระทบ และแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมได้
3.สามารถประเมินระยะเวลาในการแก้ไขงานได้ ภายใต้กรอบเวลาที่กำหนด
4.สามารถแก้ไข Program ที่เขียนด้วยภาษา PHP หรือ PL/SQL ได้
5. สามารถทดสอบงานของตนหลังจากแก้ไข Program
6.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 20 - 35
ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. ประสบการณ์ 0 - 2 ปี หรือมากกว่า
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือ โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
3.สามารถปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับจากผู้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี
4.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
5.มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้น มีความคิดที่เป็นระบบ เรียนรู้เร็ว สามารถทำงานเป็นทีมได้
6.มีความคิดสร้างสรรค์

สวัสดิการ
- ค่าทำงานล่วงเวลา (เบี้ยเลี้ยง)
- ประกันสังคม (Social Security)
- ประกันกลุ่ม (AIA)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund)
- ตรวจสุขภาพประจำปี (Yearly Checkup)
- สัมมนา/ทริปท่องเที่ยวประจำปี (ในประเทศและต่างประเทศ)
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี (Holiday)
- โบนัสประจำปี ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท (Bonus upon turnover)
- ปรับเงินเดือนประจำปี (Salary upon performance)
- ฝึกอบรมเพิ่มทักษะในวิชาชีพ (Training)
- เงินช่วยซื้อโน๊ตบุ๊คและอุปกรณ์การทำงาน
- เงินทีมประจำไตรมาส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท)
- เบี้ยขยันประจำเดือน (ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด)
- กิจกรรมนันทนาการต่างๆ เช่น เล่นกีฬา, Team Gathering


วิธีการรับสมัครงาน
1.กรอกข้อมูลการสมัครงานผ่านลิงค์ ด้านล่างนี้ค่ะ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5Kr0VEXPgoCYgPzOanJ0jD80GjGstz7i0_vcypK30tr7dfA/viewform 
2.Resume
3.Transcript (ใบรับรองผลการศึกษา) 
4.คลิปวีดีโอแนะนำตัวเบื้องต้นที่ใช้ในการสัมภาษณ์งาน (ความยาวไม่เกิน 5 นาที)
5.เซ็นชื่อในไฟล์หนังสือขอความยินยอม ให้เจ้าของข้อมูลรับทราบในการเปิดเผยข้อมูลการสมัครงานให้กับบริษัท (Download หนังสือยินยอม ก่อนสมัครงาน_VP.pdf)

ข้อมูลติดต่อ
คุณสิริลักษณ์ น้อยรังษี
VP Advance Co.,Ltd.
204-204/1 ถ. วิสุทธิกษัตริย์ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10200 ประเทศไทย
โทร. : 022827766, 0936624951
email: hrinfo@vpadvance.com

System Admin

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : บ.วีพีแอดวานซ์ จำกัด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และ Work from anywhere
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์, วันนักขัตฤกษ์
เวลาทำงาน : 9:00-18:00 น.
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.สามารถใช้งานและดูแลอุปกรณ์ในสำนักงานได้เป็นอย่างดี
2.มีความรู้ด้าน Oracle, PostgreSQL, SQL Server 2000,2005,2008,2010
3.มีความรู้ด้านภาษา PHP
4.รู้ระบบ Network (LAN,WAN)
มีความรู้ด้าน DNS Server,Active Directory,Exchange Server,Proxy,Firewall

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 22 - 26
ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

สวัสดิการ
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
ค่าทำงานล่วงเวลา (เบี้ยเลี้ยง)
สวัสดิการอื่นๆ
- ประกันสังคม (Social Security)
- ประกันกลุ่ม (AIA)
- ตรวจสุขภาพประจำปี (Yearly Checkup)
- สัมมนา/ทริปท่องเที่ยวประจำปี (ในประเทศและต่างประเทศ)
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี (Holiday)
- โบนัสประจำปี ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท (Bonus upon turnover)
- ปรับเงินเดือนประจำปี (Salary upon performance)
- ฝึกอบรมเพิ่มทักษะในวิชาชีพ (Training)
- เงินช่วยซื้อโน๊ตบุ๊คและอุปกรณ์การทำงาน
- เงินทีมประจำไตรมาส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท)
- เบี้ยขยันประจำเดือน (ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด)
- กิจกรรมนันทนาการต่างๆ เช่น เล่นกีฬา, Team Gathering

วิธีการรับสมัครงาน
1.กรอกข้อมูลการสมัครงานผ่านลิงค์ ด้านล่างนี้ค่ะ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5Kr0VEXPgoCYgPzOanJ0jD80GjGstz7i0_vcypK30tr7dfA/viewform
2.Resume
3.Transcript (ใบรับรองผลการศึกษา) 
4.คลิปวีดีโอแนะนำตัวเบื้องต้นที่ใช้ในการสัมภาษณ์งาน (ความยาวไม่เกิน 5 นาที)
5.เซ็นชื่อในไฟล์หนังสือขอความยินยอม ให้เจ้าของข้อมูลรับทราบในการเปิดเผยข้อมูลการสมัครงานให้กับบริษัท (Download หนังสือยินยอม ก่อนสมัครงาน_VP.pdf)

ข้อมูลติดต่อ
คุณสิริลักษณ์ น้อยรังษี
VP Advance Co.,Ltd.
204-204/1 ถ. วิสุทธิกษัตริย์ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10200 ประเทศไทย
โทร. : 022827766, 0936624951
email: hrinfo@vpadvance.com

Customer Support

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : บ.วีพีแอดวานซ์ จำกัด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และ Work from anywhere
เงินเดือน(บาท) : 16,000 - 25,000
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์, วันนักขัตฤกษ์
เวลาทำงาน : 9:00-18:00 น.
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.สามารถใช้งานและดูแลอุปกรณ์ในสำนักงานได้เป็นอย่างดี
2.มีความรู้ด้าน Oracle, PostgreSQL, SQL Server 2000,2005,2008,2010
3.มีความรู้ด้านภาษา PHP
4.รู้ระบบ Network (LAN,WAN)
มีความรู้ด้าน DNS Server,Active Directory,Exchange Server,Proxy,Firewall

คุณสมบัติ
เพศ : หญิง
อายุ(ปี) : 20 - 26
ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
คุณสมบัติเพิ่มเติม
-สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
-มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย
-มีความละเอียด รอบคอบในการทำงาน
-มีความรับผิดชอบ
-ใจเย็น สามารถควมคุมอารมณ์ตามสายงานได้เป็นอย่างดี ทั้งภายในและภายนอกบริษัท

สวัสดิการ
- ค่าทำงานล่วงเวลา (เบี้ยเลี้ยง)
- ประกันสังคม (Social Security)
- ประกันกลุ่ม (AIA)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund)
- ตรวจสุขภาพประจำปี (Yearly Checkup)
- สัมมนา/ทริปท่องเที่ยวประจำปี (ในประเทศและต่างประเทศ)
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี (Holiday)
- โบนัสประจำปี ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท (Bonus upon turnover)
- ปรับเงินเดือนประจำปี (Salary upon performance)
- ฝึกอบรมเพิ่มทักษะในวิชาชีพ (Training)
- เงินช่วยซื้อโน๊ตบุ๊คและอุปกรณ์การทำงาน
- เงินทีมประจำไตรมาส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท)
- เบี้ยขยันประจำเดือน (ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด)
- กิจกรรมนันทนาการต่างๆ เช่น เล่นกีฬา, Team Gathering


วิธีการรับสมัครงาน
1.กรอกข้อมูลการสมัครงานผ่านลิงค์ ด้านล่างนี้ค่ะ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5Kr0VEXPgoCYgPzOanJ0jD80GjGstz7i0_vcypK30tr7dfA/viewform
2.Resume
3.Transcript (ใบรับรองผลการศึกษา) 
4.คลิปวีดีโอแนะนำตัวเบื้องต้นที่ใช้ในการสัมภาษณ์งาน (ความยาวไม่เกิน 5 นาที)
5.เซ็นชื่อในไฟล์หนังสือขอความยินยอม ให้เจ้าของข้อมูลรับทราบในการเปิดเผยข้อมูลการสมัครงานให้กับบริษัท (Download หนังสือยินยอม ก่อนสมัครงาน_VP.pdf)

ข้อมูลติดต่อ
คุณสิริลักษณ์ น้อยรังษี
VP Advance Co.,Ltd.
204-204/1 ถ. วิสุทธิกษัตริย์ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10200 ประเทศไทย
โทร. : 022827766, 0936624951
email: hrinfo@vpadvance.com

Tester

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : บ.วีพีแอดวานซ์ จำกัด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และ Work from anywhere
เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 25,000
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์, วันนักขัตฤกษ์
เวลาทำงาน : 9:00-18:00 น.
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. วางแผนการทดสอบ
2. ออกแบบการทดสอบระบบ Software ได้ เช่น Test Case ระดับ Unit Test, Integration Test, System Test, Acceptance Test รวมถึง User Acceptance Test
3. ทดสอบระบบตามที่ออกแบบไว้
4. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องภายใต้กระบวนการมาตราฐานของบริษัท

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 20 - 25
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. ประสบการณ์ 0 - 2 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือ โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
3.สามารถปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับจากผู้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี
4.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
5.มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้น มีความคิดที่เป็นระบบ เรียนรู้เร็ว สามารถทำงานเป็นทีมได้
6.มีความคิดสร้างสรรค์
7.มีความสามารถด้าน Programming เพื่อสนับสนุนและช่วย support การสร้าง Test Script ได้เป็นต้น **จะพิจารณาเป็นพิเศษ**

สวัสดิการ
- ค่าทำงานล่วงเวลา (เบี้ยเลี้ยง)
- ประกันสังคม (Social Security)
- ประกันกลุ่ม (AIA)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund)
- ตรวจสุขภาพประจำปี (Yearly Checkup)
- สัมมนา/ทริปท่องเที่ยวประจำปี (ในประเทศและต่างประเทศ)
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี (Holiday)
- โบนัสประจำปี ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท (Bonus upon turnover)
- ปรับเงินเดือนประจำปี (Salary upon performance)
- ฝึกอบรมเพิ่มทักษะในวิชาชีพ (Training)
- เงินช่วยซื้อโน๊ตบุ๊คและอุปกรณ์การทำงาน
- เงินทีมประจำไตรมาส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท)
- เบี้ยขยันประจำเดือน (ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด)
- กิจกรรมนันทนาการต่างๆ เช่น เล่นกีฬา, Team Gathering

วิธีการรับสมัครงาน
1.กรอกข้อมูลการสมัครงานผ่านลิงค์ ด้านล่างนี้ค่ะ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5Kr0VEXPgoCYgPzOanJ0jD80GjGstz7i0_vcypK30tr7dfA/viewform
2.Resume
3.Transcript (ใบรับรองผลการศึกษา) 
4.คลิปวีดีโอแนะนำตัวเบื้องต้นที่ใช้ในการสัมภาษณ์งาน (ความยาวไม่เกิน 5 นาที)
5.เซ็นชื่อในไฟล์หนังสือขอความยินยอม ให้เจ้าของข้อมูลรับทราบในการเปิดเผยข้อมูลการสมัครงานให้กับบริษัท (Download หนังสือยินยอม ก่อนสมัครงาน_VP.pdf)

ข้อมูลติดต่อ
คุณสิริลักษณ์ น้อยรังษี
VP Advance Co.,Ltd.
204-204/1 ถ. วิสุทธิกษัตริย์ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10200 ประเทศไทย
โทร. : 022827766, 0936624951
email: hrinfo@vpadvance.com

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy