" โครงการเกี่ยวกับแรงงานไทยไปต่างประเทศ "

ระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

 กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน มีนโยบายพัฒนาระบบเพื่อให้บริการยื่นขออนุญาตเดินทางไปทำงานต่างประเทศได้ด้วยตนเองอย่างรวดเร็วผ่านเว็ปไซต์ของกรมการจัดหางาน โดยเมื่อส่งคำขอ/คำร้องผ่านระบบแล้ว ระบบจะแจ้งผลการอนุมัติ/อนุญาตผ่านทางอีเมล์ และ Mobile Application แก่ผู้ใช้บริการโดยอัตโนมัติ ส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ถือเป็นนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดหางานต่างประเทศอย่างสมดุลทั้งทางด้านอุปสงค์และอุปทานด้วยการจัดการอย่างเป็นระบบลดขั้นตอน ลดการใช้เอกสาร ลดระยะเวลาการติดต่อเจ้าหน้าที่ของผู้ใช้บริการ และเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานสามารถเข้าถึงการให้บริการประชาชนที่ฉับไว ทันสมัย สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประเทศชาติอย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการหลอกหลวงคนหางาน และปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานอีกด้วย

 นอกจากนี้ ระบบจะต้องทำการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบงานภายในกรมการจัดหางานและระบบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลาย ๆ หน่วยงาน ได้แก่

  • กรมการปกครอง
  • ธนาคารกรุงไทย
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • ระบบภายในของกรมการจัดหางาน

ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ยื่นคำขอในการดำเนินการให้มีความกระชับ รวดเร็วขึ้น และข้อมูลที่มีการส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยหน่วยงานนั้น ๆ ไม่ต้องบันทึกข้อมูลใหม่ ช่วยให้ลดความซ้ำซ้อนในการบันทึกข้อมูลและการทำงานของหน่วยงานรวดเร็วมีประสิทธิภาพขึ้น 

Business Process Re-engineering

การปรับกระบวนการทำงานจากระบบ Manual เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์


Workflow Management

การออกแบบและพัฒนา Flow การทำงานในระบบตามกระบวนการทำงานจริงของหน่วยงาน โดยรองรับการทำงานหลากหลายรูปแบบตามประเภทคนต่างด้าว


System Integration

การรับชำระเงินแบบ Cross Bank, Counter Service และเชื่อมต่อกับระบบภายนอกองค์กรหลายหน่วยงาน


Designing Complicated Backend System

การออกแบบระบบ Backend เพื่อรองรับปริมาณงานจำนวนมากและง่ายต่อการขยายระบบในอนาคต

รูปกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy