" โครงการเกี่ยวกับงบประมาณภาครัฐ "

ระบบบริหารงบประมาณ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (สำหรับหน่วยงานระดับกรม)

   ระบบบริหารงบประมาณ ระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้หน่วยงานสามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานและแผนเงินที่กำหนดไว้ และผู้บริหารสามารถติดตามแผนและผลการปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา โดยระบบพัฒนาให้รองรับตามกระบวนการด้านงบประมาณของสำนักงบประมาณ สามารถจัดเก็บข้อมูลตั้งแต่ขั้นคำขอข้อเสนอโครงการ จนกระทั่งได้รับทราบผลการพิจารณาขั้น พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมถึงกระบวนการวางแผนการปฏิบัติงาน และการติดตามและประเมินผลตามปีงบประมาณ

       นอกจากนี้ ยังมีระบบรองรับการบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับในแต่ละงวดจากสำนักงบประมาณ ซึ่งช่วยให้หน่วยงานสามารถเบิกจ่ายเงิน ยืมเงิน และบริหารเงินภายในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณมีความถูกต้องและสอดคล้องกับข้อมูลในระบบ GFMIS ลดภาระในการบันทึกข้อมูลย้อนหลัง และลดภาระการจัดทำรายงานแบบภาพรวมขององค์กร ผู้บริหารสามารถเรียกดูข้อมูลได้หลากหลายมิติในเวลาที่ต้องการ

Business Process Re-engineering

การปรับกระบวนการทำงานจากระบบ Manuals เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์


Workflow Management

การออกแบบและพัฒนา Flow การทำงานในระบบตามกระบวนการทำงานจริงของหน่วยงาน โดยรองรับการทำงานหลากหลายรูปแบบตามประเภทคนต่างด้าว


System Integration

การรับชำระเงินแบบ Cross Bank, Counter Service และเชื่อมต่อกับระบบ ภายนอกองค์กรหลายหน่วยงาน


Designing Complicated Backend System

การออกแบบระบบ Backend เพื่อรองรับปริมาณงานจำนวนมากและง่ายต่อการขยายระบบในอนาคต

รูปกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการ

" โครงการเกี่ยวกับการสำรองข้อมูลและระบบสารสนเทศ "

การให้บริการสำรองข้อมูลและระบบสารสนเทศ

           ระบบสารสนเทศหลักขององค์กรที่มีการรองรับผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก และต้องมีความพร้อมใช้งานเสมอนั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีระบบสำรองข้อมูลและมี Site สำรองกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินกับระบบ ณ Site งานหลัก เช่น ไฟไหม้ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักเกิดปัญหา เป็นต้น


          ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาโดยบริษัท วีพีฯ นั้นสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและการบริหารจัดการ Site สำรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถการันตีว่า DR Site จะพร้อมให้บริการระบบงานของลูกค้าภายใน 30 นาที


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy